Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Μήλου

Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Μήλου

Το έργο, που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολείων του νησιού, εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 880 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία