Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Θήρας

Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Θήρας

Γυμναστήριο Θήρας

Η ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση του κτιρίου, επιφάνειας 2.350 τ.μ., είναι επιτακτική, καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις του, κυρίως σε κλιματισμό, είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες, λόγω του μεγάλου ύψους του αγωνιστικού χώρου, αλλά και της μαζικής χρήσης του γυμναστηρίου.

Σχετικά αρχεία