Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου "Κλεόβουλος" στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ένταξη ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου "Κλεόβουλος" στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 940 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία