Ένταξη ενίσχυσης δομών υγείας με επικουρικό προσωπικό για τις ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19