Ένταξη ενίσχυσης δομών υγείας με επικουρικό προσωπικό για τις ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19

Ένταξη ενίσχυσης δομών υγείας με επικουρικό προσωπικό για τις ανάγκες αντιμετώπισης του COVID-19

υγεία

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 5,7 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία