Ένταξη επενδυτικών σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Ένταξη επενδυτικών σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

innovation

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 7 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: