Ένταξη έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου

Ένταξη έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου

Αντίπαρος

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 973 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία