Ένταξη έργων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυκλάδων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένταξη έργων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυκλάδων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα πέντε έργα που εντάχθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 472 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία