Ένταξη έργων προστασίας των ακτών της Κω από τη διάβρωση

Ένταξη έργων προστασίας των ακτών της Κω από τη διάβρωση

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: