Ένταξη έργων βελτίωσης οδικού δικτύου στα μικρά νησιά Κυκλάδων

Ένταξη έργων βελτίωσης οδικού δικτύου στα μικρά νησιά Κυκλάδων

Προϋπολογισμός 980 χιλ. €.

Σχετικά αρχεία