Ένταξη έργων βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου Σύμης

Ένταξη έργων βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου Σύμης

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,4 εκ. €.

Σχετικά αρχεία