Ένταξη έργου για τη βελτίωση της ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου

Ένταξη έργου για τη βελτίωση της ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ρόδου

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 900 χιλ. ευρώ.