Ένταξη έργου προστασίας Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση

Ένταξη έργου προστασίας Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 800 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: