Ένταξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αμοργού