Ένταξη Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 04/07/2023 - 13:32
Ημερομηνία

Η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 400.000 € και αφορά τη συνέχιση λειτουργίας και για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 για το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, που ξεκίνησε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

https://socialobservatory.pnai.gov.gr/