Ένταξη προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων

Ένταξη προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων

Learn

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 592 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία