Ένταξη προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης

Ένταξη προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 350 χιλ. ευρώ και προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού σχολείων σε 6 νησιά της Περιφέρειας.

 

Σχετικά αρχεία