Ένταξη της ενίσχυσης 9 συμπράξεων του πρωτογενούς τομέα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένταξη της ενίσχυσης 9 συμπράξεων του πρωτογενούς τομέα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

παα

Εγκρίθηκε σε πρώτο στάδιο η έναρξη του ερευνητικού έργου των συμπράξεων.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: