Ένταξη του έργου αναβάθμισης συστήματος προσκρουστήρων στο λιμάνι της Μυκόνου.

Ένταξη του έργου αναβάθμισης συστήματος προσκρουστήρων στο λιμάνι της Μυκόνου.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 3,5 εκ. ευρώ.