Ένταξη βρεφονηπιακού σταθμού Μαρμάρων Πάρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Ένταξη βρεφονηπιακού σταθμού Μαρμάρων Πάρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Προϋπολογισμός 1 εκ. €.