Εργαλείο για υποβοήθηση επίβλεψης τεχνικών μελετών

Εργαλείο για υποβοήθηση επίβλεψης τεχνικών μελετών

Ενδεικτική εικόνα από σελίδα εργαλείων

Για την υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα Υποστήριξης Απομακρυσμένων Περιοχών της ΜΟΔ έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο (φύλλα επίβλεψης μελετών με χρήση πινάκων και checklists) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατηγορίες μελετών έργων, όπως κτιριακών, λιμενικών, οδοποιίας, υδραυλικών, στατικών και άλλων. Το εργαλείο, μαζί με οδηγίες χρήσης, είναι αναρτημένο εδώ μαζί με άλλα, εξίσου χρήσιμα εργαλεία για ένα πλήθος εργασιών των τελικών δικαιούχων, όχι αποκλειστικά σχετιζόμενων με το ΕΣΠΑ.