Ενημέρωση σε βάθος

Ημερομηνία: 
Τρί, 11/27/2018

Αν και σε κάθε προγραμματική περίοδο γίνεται μεγάλη κουβέντα για την απλοποίηση των διαδικασιών, έτσι ώστε να διευκολύνονται όσοι υποβάλλουν προτάσεις και υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, αλλά και εκείνοι που ασχολούνται με τη διαχείρισή τους, το πρόβλημα της πολυπλοκότητητας παραμένει και γίνεται επιτακτική η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση όλων όσων ασχολούνται με το ΕΣΠΑ. 

Αυτός ήταν και ο σκοπός του διήμερου σεμιναρίου που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης (ΜΟΔ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας, στις 20 και 21 Ιουνίου στη Σύρο. Το σεμινάριο με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020», έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και απευθυνόταν κυρίως στα στελέχη των φορέων που προετοιμάζουν και υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ και στη συνέχεια ασχολούνται με την υλοποίησή τους.  Συμμετείχαν περισσότερα από 50 στελέχη δήμων, ΔΕΥΑ, δημοτικών λιμενικών ταμείων, του Υπουργείου Πολιτισμού και της ΕΥΔ.

Τα κυριότερα θέματα που παρουσιάστηκαν αναλυτικά και στη συνέχεια έγινε ανοιχτή συζήτηση ώστε να δοθούν διευκρινίσεις και να λυθούν απορίες ήταν η διαδικασία ωρίμανσης και ένταξης των έργων, ο τρόπος συμπλήρωσης των τεχνικών δελτίων τους και των δελτίων δήλωσης δαπανών, αλλά και το πώς πρέπει να γίνεται η παρακολούθησή τους και η τήρηση ξεχωριστού φακέλου για καθένα από αυτά. Δόθηκε έμφαση στους ισχύοντες κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών και στα λεγόμενα απλοποιημένα κόστη, δηλαδή τον υπολογισμό κάποιων από τις δαπάνες με ένα σταθερό ποσοστό ανά κατηγορία.

Ιδιαίτερα τονίστηκε το θέμα της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, ανάμεσα στους οποίους είναι η υποχρεωτική τοποθέτηση πινακίδας εκεί  όπου κατασκευάζεται ένα έργο, η προβολή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναφορά στο ταμείο που συγχρηματοδοτεί, σε κάθε ενέργεια που απευθύνεται στο κοινό, κτλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα αυτό, μιας και σχετικές έρευνες δείχνουν ότι ο κόσμος εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς ενημερωμένος για τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Επίσης συζητήθηκαν σε βάθος τα ζητήματα της καταπολέμησης της απάτης και της προσοχής που πρέπει να δίνεται στη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ παρουσιάστηκαν με συνοπτικό και συστηματοποιημένο τρόπο οι διαδικασίες παρακολούθησης των έργων και δράσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). Τέλος παρουσιάστηκε το Πληροφοριακό Σύστημα με το οποίο γίνονται οι πληρωμές και παρακολουθείται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο κλείσιμο του σεμιναρίου κοινό συμπέρασμα ήταν το πόσο απαραίτητο είναι να επαναλαμβάνονται τέτοιες συναντήσεις αφού οι αλλαγές που γίνονται στο θεσμικό πλαίσιο και στις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ είναι συνεχείς.

Φωτογραφία: Αιμιλία Παύλου