Ξεκίνησε ο προγραμματισμός για την περίοδο 2021-2027

Ημερομηνία

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για την «Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα μετά το 2020». Η μελέτη αυτή από έναν ανεξάρτητο και διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα θα αποτελέσει ένα εργαλείο διάγνωσης των βασικών τάσεων, προκλήσεων και αναξιοποίητων ευκαιριών, καθώς θα προσφέρει προτάσεις για πολιτικές, στρατηγικές, σχεδιασμό, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και κατανομή των πόρων.

Ο (ΟΟΣΑ), που δημιουργήθηκε το 1948 για να διαχειριστεί τότε το σχέδιο Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα φόρουμ μέσα στο οποίο συνεργάζονται 36 χώρες με στόχο να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν την εμπειρία από τις ακολουθούμενες πολιτικές, να αναζητήσουν λύσεις στα κοινά προβλήματα, να γνωρίσουν καλές πρακτικές και φυσικά να συνεργαστούν.

Εκπρόσωποι του Οργανισμού πραγματοποίησαν συναντήσεις με τις Περιφέρειες της χώρας μας, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, ενώ η μελέτη, όταν ολοκληρωθεί, θα παρουσιαστεί επίσημα στην Αθήνα.

Η συνάντηση με τις τέσσερις νησιωτικές Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια Νησιά) έγινε στο Ηράκλειο από τις 14 ως τις 16 Ιανουαρίου.

Για τη διευκόλυνσή της η συζήτηση με τους εκπροσώπους της διοίκησης και τον παραγωγικών και αναπτυξιακών φορέων των τεσσάρων Περιφερειών, οργανώθηκε σε 7 θεματικές ενότητες:

  1. Καλή διακυβέρνηση και διοικητική ικανότητα
  2. Ανταγωνιστικότητα, ελκυστικότητα και τουρισμός, έρευνα, καινοτομία και έξυπνη εξειδίκευση
  3. Χωρική συνοχή, αστική και αγροτική ανάπτυξη
  4. Bιώσιμη απασχόληση, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση
  5. Βιώσιμες μεταφορές και βελτίωση του δικτύου υποδομών
  6. Γεωργία, ναυτιλία και αλιεία
  7. Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Διοίκησης Στέλιο Μπρίγγο, τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών-Ακτοπλοΐας & Επικοινωνιών Γιάννη Μαργαρίτη και στελέχη της διοίκησης. Επίσης συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στις 27 Φεβρουαρίου σε εκδήλωση για την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου που έγινε στην Αθήνα παρουσιάστηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή οι πόροι για τη χώρα μας θα είναι 21,5 δις €, αυξημένοι κατά 8% σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σημαντικά ποσά προβλέπεται να κατευθυνθούν σε δράσεις κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της ανεργίας των νέων (25% και 10% αντίστοιχα), ενώ από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης το 35% θα κατευθυνθεί στον στόχο της «πιο έξυπνης» Ευρώπης και το 30% στον στόχο για μια «πιο πράσινη» Ευρώπη.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του σχεδιασμού με τη συλλογή από τις Περιφέρειες προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων και το επόμενο διάστημα θα στείλει με εγκύκλιο τις πρώτες οδηγίες ώστε να ξεκινήσει συντονισμένα ο σχεδιασμός σε όλη τη χώρα.