Η νέα ιστοσελίδα του Προγράμματος

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 28/02/2023 - 15:50
Ημερομηνία

Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, λειτουργεί από σήμερα 28/2/2023 o νέος ιστότοπος του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, στον οποίο αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Προγράμματος.

Ο ιστότοπος αυτός αναπτύχθηκε σύμφωνα με τον Οδηγό Σχεδίασης Ψηφιακών Εφαρμογών ΕΣΠΑ 2021-2027 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

Για διευκόλυνση όλων διατηρήθηκε η γνωστή διεύθυνση https://pepna.gr, ενώ υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην οποία διατηρούνται όλες οι πληροφορίες για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.