Ημερήσια διάταξη 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 13/06/2024 - 14:22
Ημερομηνία

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024.

Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα και οι εισηγήσεις.

Ημερήσια Διάταξη:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (διάρκεια: 0,5 ώρα)

 1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης
 2. Έγκριση Πρακτικών 2ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
 3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 
 4.  Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 (διάρκεια: 2,5 ώρες)

 1. Ενημέρωση για την πρόοδο - ολοκλήρωση του Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 (διάρκεια: 15’ )
 2. Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 και ενημέρωση για αναγκαίες τροποποιήσεις του Προγράμματος (για όσα ΠεΠ προβαίνουν σε τροποποίηση) – (διάρκεια: 25΄)
 3. Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (διάρκεια: 15΄)
 4. Ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων - Έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων (διάρκεια: 20΄)
 5. Ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης του Προγράμματος (διάρκεια: 15΄)
 6. Ενημέρωση για τα έργα στρατηγικής σημασίας (διάρκεια: 15΄)
 7. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος (διάρκεια: 15΄)
 8. Συζήτηση (διάρκεια: 30΄)

 ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ (διάρκεια: 1,5 ώρα)

 Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων (διάρκεια: 30΄ συνολικά, όπως κατωτέρω ανά παρέμβαση)

 • Ενημέρωση για τους Αναγκαίους και Πρόσφορους Όρους (διάρκεια: 10΄)
 • Αναθεώρηση STEP (διάρκεια: 10΄)
 • Ενδιάμεση Επανεξέταση Προγραμμάτων 2021-2027  (διάρκεια: 10΄)
 1. Παρουσιάσεις έργων από Δικαιούχους (διάρκεια: 30΄)
 2. Συζήτηση (διάρκεια: 30΄)

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ