Κτηριακή αναβάθμιση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ρόδου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 04/01/2024 - 10:50
Ημερομηνία

H πρώτη απόφαση ένταξης πράξης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», για το νέος έτος 2024 είναι η «Ενεργειακή αναβάθμιση Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 95 ΤΥΕΘ Ρόδου». Το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δημόσιας δαπάνης, ανέρχεται σε €761.420,00.  

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ετήσια μείωση κατανάλωσης ενέργειας της τάξης των 847 kWh/m² και ετήσια μείωση εκπομπών CO₂ της τάξης των 290 kg/m², ενώ μετά την ολοκλήρωση της πράξης, το κτήριο που σήμερα είναι κατηγορίας Δ, προβλέπεται να φθάσει στην κατηγορία Α. 

Λεπτομέρειες για το έργο στο συνημμένο αρχείο.