Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο Πρόγραμμα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο Πρόγραμμα

Μήλος, φωτ. Ολιβιέ Ζακό Χαγιάτ (για την ΕΔΑ, 2012)

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιου Αιγαίου 2014-2020 έχει συνταχθεί και βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης ανάμεσα στους εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου, όργανο το οποίο θα κληθεί -σε επόμενη συνεδρίασή του- να την εγκρίνει.

Παράλληλα, το κοινό και οι φορείς καλούνται να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) ως τα τέλη Αυγούστου 2014 (ήτοι, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στον Τύπο και την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής).

Διαβάστε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου. Το αρχείο είναι σε μορφή pdf και έχει μέγεθος 9.4 ΜΒ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: