Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19" αναρτήθηκε αναλυτικό εγχειρίδιο υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον σύνδεσμο https://pepna.gr/sites/default/files/calls/Egheiridio-Ypovolis-Drasis-Co...