Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για την επιχορήγηση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Mon, 03/01/2022 - 12:28
Ημερομηνία

Εγκρίθηκαν το πρακτικό αξιολόγησης και ο πίνακας κατάταξης

Δείτε στο συνημμένο έγγραφο την απόφαση έγκρισης του πρακτικού και τον πίνακα αξιολόγησης.