Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για την επιχορήγηση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για την επιχορήγηση των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Εγκρίθηκαν το πρακτικό αξιολόγησης και ο πίνακας κατάταξης

Δείτε στο συνημμένο έγγραφο την απόφαση έγκρισης του πρακτικού και τον πίνακα αξιολόγησης.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: