Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων για τα Υπομέτρα 16.1 και 16.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων για τα Υπομέτρα 16.1 και 16.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο συνημμένο αρχείο ο οριστικός πίνακας κατάταξης των προτάσεων.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: