Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για τη Δράση Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για τη Δράση Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Νησίδα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά της απόφασης απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τη σχετική απόφαση.

Τις επόμενες μέρες θα είναι δυνατή η αναλυτική ενημέρωση των δικαιούχων μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με τη χρήση του κωδικού κάθε πρότασης.

Σχετικά αρχεία