Οριστικός πίνακας κατάταξης αιτήσεων στήριξης για το Μ16.Δ2 του ΠΑΑ

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 16/12/2022 - 15:10
Ημερομηνία

Δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», για τη Δράση 2 του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.