Ορθή επανάληψη Απόφασης Ένταξης πράξεων Μ16 - Δράση 2 ΠΑΑ

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Mon, 29/05/2023 - 12:26
Ημερομηνία

Αναρτήθηκε ορθή επανάληψη απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», ως προς τα ποσά τής επιλέξιμης δαπάνης των εταίρων Μ. Κοντραφούρης & Εξέλιξις, της Επιχειρησιακής Ομάδας Lerico, με κωδικό έργου Μ16ΣΥΝ2-00212. Η ορθή επανάληψη αντιστοιχεί στην αξιολόγηση της πράξης όπως αυτή έχει ολοκληρωθεί και καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ, χωρίς να επιφέρει μεταβολή στον προϋπολογισμό τού έργου.