Ορθή Επανάληψη: Προδημοσίευση για την πρόσκληση «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις στους τομείς της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Wed, 03/07/2024 - 15:42
Ημερομηνία

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης πρόκειται να εκδώσει το προσεχές διάστημα πρόσκληση για τη «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις στους τομείς της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Μέσω της πρόσκλησης θα υποστηριχθεί η απασχόληση ανέργων με αυξημένα τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η διάρκεια της απασχόλησης προβλέπεται να είναι 18μηνη και η επιδότηση καλύπτει το συνολικό μισθολογικό κόστος ανά ωφελούμενο με ποσοστό ενίσχυσης 80%-100%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο Σχέδιο Βασικών Σημείων της πρόσκλησης.