Παράταση προθεσμίας για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις της περιόδου 2021-2027

Παράταση προθεσμίας για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις της περιόδου 2021-2027

διαβούλευση

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) που γίνεται στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, παρατείνεται έως την Παρασκευή 19/2/2021.

Για να συμμετάσχετε μπορείτε να πατήσετε εδώ και να χρησιμοποιήσετε τον STOX5-1.