Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων

Η νέα προθεσμία είναι έως τις 29/1/2021.

Σχετικά αρχεία