Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2019.

Η πλήρης τροποποιημένη πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας.