Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2019.

Η πλήρης τροποποιημένη πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας.