Παράταση προθεσμίας για υποβολή προτάσεων

Παράταση προθεσμίας για υποβολή προτάσεων

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τις «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (στα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας) με κωδικό ΝΑΙΓ28, παρατάθηκε έως τις 21/10/2016.

Το πλήρες τροποποιημένο κείμενο της πρόσκλησης υπάρχει στη σχετική στήλη της ιστοσελίδας μας.