Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης

Υγεία

Έως τις 28/8/2020 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19.