Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων διαχείρισης αποβλήτων στα μικρά νησιά

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων διαχείρισης αποβλήτων στα μικρά νησιά

Η νέα προθεσμία είναι έως τις 28/2/2020.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: