Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για εγκαταστάσεις προσχολικής αγωγής/φροντίδας & υποδομές νηπιαγωγείων

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Mon, 29/01/2024 - 11:29
Ημερομηνία

Δημοσιεύθηκαν αποφάσεις τροποποίησης των προσκλήσεων για την Κατασκευή / Αναβάθμιση / Επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας και για την Κατασκευή / Βελτίωση / Αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων, με παράταση της ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων έως τις 29/2/2024, ώρα 16:00.