Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σε εφαρμογή η διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιείένα σημαντικό έργο κοινωνικής πολιτικής, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. Το έργο έχει σκοπό την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης και την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Μέσα από έρευνες, δράσεις και τη συμμετοχή όλων των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που πλήττονται από αυτή, βελτιώνοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την υλοποίηση των δράσεων υποστήριξης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, η Ελληνική Εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, η οποία έχει ήδη προβεί σε σημαντικές δράσεις υλοποίησης του αντικειμένου του έργου με υπεύθυνη το στέλεχος της Περιφέρειας, Κυρίτση Κυριακή και την εποπτεία των δύο Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Βασικό εργαλείο και μέσο ενημέρωσης και δημοσιότητας της δράσης του Παρατηρητηρίου είναι η δυναμική Διαδικτυακή Πύλη του Παρατηρητηρίου https://socialobservatory.pnai.gov.gr/ που μόλις δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και λειτουργεί ως πλατφόρμα διαβούλευσης και συγκέντρωσης ανοιχτού τύπου προτάσεων (CrowdParticipation) για την ανάληψη κοινωνικών δράσεωναπό κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Επιπρόσθετα, οι Δήμοι και τα Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχουν ρόλο διαβαθμισμένου χρήστη της πλατφόρμας με περισσότερες δυνατότητες σχολιασμού, υποβολή ιδεών και προτάσεων με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου.

Για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Διαδικτυακή Πύλη περιλαμβάνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες Μέριμνας της Περιφέρειας και Πρόνοιας των Δήμων αντίστοιχα, τα Κέντρα Κοινότητας, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία/Κοινωνικά Φαρμακεία κ.ά. όπως και κάθε άλλο πρόγραμμα που λειτουργεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χρηματοδοτείται, από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους. Επίσης, περιλαμβάνει τους ιδιωτικούς φορείς παροχής φροντίδας, όπως είναι τα Προνοιακά Ιδρύματα και οι Σύλλογοι που έχουν ως αντικείμενο της προστασία ευπαθών ομάδων και την παροχή κοινωνικής μέριμνας.

Παράλληλα, η πλατφόρμα παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις ως άνω δομές:

  • Πληροφόρηση για την ακριβή τους γεωγραφική θέση, τον τρόπο πρόσβασης και τα στοιχεία επικοινωνίας τους
  • Δυνατότητα αναζήτησης με βάση την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας
  • Μηχανισμός αυτόματου ψηφιακού βοηθού “Chatbot” για την διάδραση με το κοινό σε απλές ερωτήσεις

Ήδη, το Παρατηρητήριο έχει προβεί στις πρώτες έρευνες αποτύπωσης και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων στα νησιά, αλλά και στη διατύπωση σημαντικών προτάσεων που θα καθορίσουν τις προτεραιότητες που θα τεθούν για τον περιορισμό της φτώχειας και την άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, το επόμενο χρονικό διάστημα, το Παρατηρητήριο θα προβεί σε δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την υλοποίηση του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης παραμένειενεργά, πλάι στους κατοίκους των νησιών της, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πιο ασθενών και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδωναλλά και την ενίσχυση του επιπέδου ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πληροφορίες: κα Κυρίτση Κυριακή, τηλ.22821076923

email: southaegeanobservatory@gmail.com