Ειδική έκδοση

Το έντυπο 104 σελίδων παρουσιάζει, με σύντομη περιγραφή και φωτογραφίες, μια επιλογή από έργα που υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, καθώς και έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.