Τεύχος 35 - Ιούλιος 2022

Ανάμεσα στα περιεχόμενα του τεύχους 35:

  • Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Σύρου
  • Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην προστατευόμενη περιοχή Βόρειας Καρπάθου
  • Βρεφονηπιακός Σταθμός Εμπορείου Θήρας