Προδημοσίευση για την 3η πρόσκληση για Εγκατάσταση Νέων Αγροτών

Προδημοσίευση για την 3η πρόσκληση για Εγκατάσταση Νέων Αγροτών

ΠΑΑ

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο του Υπομέτρου "Εγκατάσταση νέων γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: