Προέγκριση δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Μυκόνου

Προέγκριση δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Μυκόνου

ΕΠΑΛ Μυκόνου

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 342 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία