Προέγκριση δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Γυμναστηρίου Θήρας

Προέγκριση δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Γυμναστηρίου Θήρας

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 781 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία