Προέγκριση δημοπράτησης για την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας στην Άνδρο