Προέγκριση δημοπράτησης για την ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη

Προέγκριση δημοπράτησης για την ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 200 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία